امروز شنبه 26 مرداد 1398

ساختمان پزشکان

  دابی افقی بالای خبر سرعت
  زمان انتشار: سه شنبه 15 آبان 1397

  پیگیری خسارت برنجکاران در مدیریت بحران استانداری فارس

  پیگیری خسارت برنجکاران در مدیریت بحران استانداری فارس /


  پیگیری خسارت برنجکاران در مدیریت بحران استانداری فارس

  مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز گفت : با توجه به مصوبات هیأت دولت سریعاً افراد خسارت دیده ومیزان خسارت آنها در فرمهای مربوطه تکمیلی وارسال گردد تا با انعکاس به مرکز حمایت احتمالی از آنها صورت گیرد.

  مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز گفت : با توجه به مصوبات هیأت دولت سریعاً افراد خسارت دیده ومیزان خسارت آنها در فرمهای مربوطه تکمیلی وارسال گردد تا با انعکاس به مرکز حمایت احتمالی از آنها صورت گیرد.

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری ممسنی داوود ایوبی فرماندار ممسنی به اتفاق بخشداران مرکزی و دشمن زیاری با مهندس آزادی مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس دیدار کردند

  فرماندار ممسنی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین اقدامات ستاد بحران شهرستان ممسنی گفت :بارش تگرگ و باران در چند روز گذشته خسارات زیادی به شالیکاران شهرستان وارد کرده که تمامی دسترنج چند ماه گذشته آنها را از بین برده است .
  وی افزود: ستاد بحران شهرستان با اعزام نمایندگان دستگاههای مربوطه نسبت به شناسائی و برآورد خسارت دیدگان و میزان خسارت آنها اقدام نموده که به اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس ارسال خواهد شد.
  رئیس ستاد بحران شهرستان ضمن تأکید ضرورت بر حمایت از خسارت دیدگان از طریق مدیریت بحران استان اظهار داشت : خسارت دیدگان از محروم ترین ومستضعف ترین مناطق شهرستان هستند که به علت خشکسالی های اخیر میزان کشت آنها به کمتر از ۳۰ درصد سالهای قبل رسیده و فقط این میزان تأمین کننده قوت الموت آنها می باشد.
  مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس نیز گفت : با توجه به مصوبات هیأت دولت سریعاً افراد خسارت دیده ومیزان خسارت آنها در فرمهای مربوطه تکمیلی وارسال گردد تا با انعکاس به مرکز حمایت احتمالی از آنها صورت گیرد.

  پیگیری خسارت برنجکاران درمدیریت بحران استانداری فارس
  در این دیدار بخشداران مرکزی و دشمن زیاری نیز گزارش اقدامات و درخواستهای خود در حوزه استحفاظی ارائه کردند.
  انعکاس لیست خسارت دیدگان مخاطرات و تأمین اعتبار جهت تکمیل سالن مدیریت بحران شهرستان از مهم ترین مصوبات این جلسه بود.

  منبع: دیارممسنی

  برچسب ها :
  دابی عمودی
  کوله پشتی بنر ذیسگن بیوتی رایگان تور 120 در 600 جدید
  نیازمندی ها
  ثبت آرایشگاه و مراکز زیبایی