امروز جمعه 2 فروردين 1398

ساختمان پزشکان

  دابی افقی بالای خبر سرعت
  زمان انتشار: چهارشنبه 15 فروردين 1397

  عدم حمایت از گودرزی در انتخابات آینده بخاطر عدم رسیدگی عنوان

  عدم حمایت از گودرزی در انتخابات آینده بخاطر عدم رسیدگی / + عنوان


  در صورت عدم رسیدگی و پیگیری دقیق و پاسخ در خور به توهین و تحقیر و فحاشی به بانوان والیبالیست ممسنی در دور آینده انتخابات به نماینده مستقل بانوان بعنوان امین و حافظ حیثیت و حرمت ناموس ممسنی رای خواهیم داد و انگشت تصدیق برای هیچ مردی به نیت انتخاب نماینده برای دفاع از حقوق خود در جوهر انتخاب نخواهیم زد!

  “خبر
  نورآباد”
  یادداشت:
  بیانیه بانوان ورزشکار ممسنی در پی عدم رسیدگی مسئولین و نمایده زنان و مردان ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی به طرح شکایت علیه آقای سهام جعفری عامل هتک حرمت به بانوان والیبالیست ممسنی و مسبب حذف بانوان از لیگ والیبال

  مردان و زنان ممسنی بدانید امروز در پیشگاه ایزد منان و خداوندگار بزرگ که حفظ شان و حیثیت زن را بعنوان حق الله دانسته است سوگند یاد میکنیم که با دلی رنجور و امیدی سوخته در نگاه به تعصب و حق جویی مردانمان نسبت به هتک حرمت واضح علیه خود  نا امید و متاسف مانده ایم  و برای آنچه روزی مردان بی بدیل این خاک خون دادند نگرانیم و در حفظ شأن و حیا و جایگاه خود در سرزمین شهیدپرور ممسنی مصمم تر از گذشته هستیم و بدانید چگونه می شود مادر خوب و وارسته در جامعه ای بدون ساختار تربیتی و بدون تعریف درحفظ کرامت و حیا  پرورش داد!؟
  زن کیست جز ناموس تو؟
  زن کیست جز حریم امن وابستگی و عشق تو که عرش و فرش ادبیاتت را در تقدیم کلامت به او یکی کرده ای؟

  و کیست که جز صاحب حقی که خدا آنرا زیباتر و لطیف تر و صاحب شان تر از تو آفرید تا هم مادرت باشد هم  سبب پرورشت برای داشتن ردی از کمال در بستر این خاک غریب؟

  تو با چه جراتی به حق الله بی حرمتی کرده ای و تو و امثال تو با چه تفکری در برابر این هتک حرمت سکوت کردی و از در تهدید وارد شدی!؟

  سکوت تو در برابر سوختن حاصل تلاش ما برای حضور قهرمانانه در فارس چیست؟

  آیا می شنوی؟

  مردم بدانید تصمیم بر این است و زیاد تر از این نیز لازم نیست تا رگ غیرتتان در حفظ حق الله بجوشد!و اگرنجوشد شرمی بر چهره ها و تاسفی برلبها بیاید شایسته تر است!

  در صورت عدم رسیدگی و پیگیری دقیق و پاسخ در خور به توهین و تحقیر و فحاشی به بانوان والیبالیست ممسنی در دور آینده انتخابات به نماینده مستقل بانوان بعنوان امین و حافظ حیثیت و حرمت ناموس ممسنی رای خواهیم داد و انگشت تصدیق برای هیچ مردی به نیت انتخاب نماینده برای دفاع از حقوق خود در جوهر انتخاب نخواهیم زد!

  جمعی از بانوان ورزشکار ممسنی

  مطلب فوق از سری یادداشت های مخاطبان بوده و نشر آن به معنای تایید و یا تکذیب آن نبوده، لذا برای تکمیل موضوع میتوانید با ارسال یادداشت یا نظر ما را کمک کنید.

  منبع: خبرنورآباد

  برچسب ها :
  دابی عمودی
  کوله پشتی بنر ذیسگن بیوتی رایگان تور 120 در 600 جدید
  نیازمندی ها
  ثبت آرایشگاه و مراکز زیبایی