امروز پنج شنبه 2 اسفند 1397

ساختمان پزشکان

  دابی افقی بالای خبر سرعت
  زمان انتشار: چهارشنبه 4 بهمن 1396

  سلامت آب شرب محور جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی عنوان

  سلامت آب شرب محور جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی / + عنوان


  بنا بر اعلام روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ممسنی: مجوز کشتارگاه گرید ٣ جهت شهرستان أخذ و جانمایی انجام و در حال سیر مراحل قانونی احداث می باشد

  هفتمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ممسنی به ریاست آقای فرامرزی سرپرست محترم فرمانداری شهرستان و حضور مدیران ادارات عضو و روسای شبکه و مرکز بهداشت شهرستان در محل سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد .

  کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ممسنی
  دکتر احمد رحمانی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، از بررسی سلامت آب شرب شهری و روستایی و عشایری بویژه مناطقی که تحت پوشش آبفا نیستند کارگروههای اختصاصی زیرگروه کارگروه سلامت و بررسی مصوبات جلسه گذشته در این جلسه ایراد سخن نمود .
  دکتر رحمانی ادامه داد ؛سلامت آب شرب که با ارائه مستندات و مکاتبات انجام شده در گزارش نتایج نمونه  برداریها جهت پیگیری توسط ادرات مربوطه و همکاری بخشداران با موضوع و ضرورت پاسخگوئی ادارات مسئول  تاکید گردید .
  دکتر سهام چوبینه رئیس مرکز بهداشت شهرستان نیز در خصوص سرطان و اقدامات مرکز بهداشت شهرستان در غربالگری سرطانهای شایع همکاری مدیران ادارات عضو را خواستار شدند
  آقای فرامرزی سرپرست محترم فرمانداری شهرستان پس از استماع نظرات اعضائ حاضر و جمع بندی نظرات  اعضاء و با تکیه بر سلامت روان علاوه بر سلامت جسمی ورود بخشداران به موضوع سلامت آب شرب را در مناطقی که تحت پوشش آبفا نمی باشد و توجه أمور عشایر به سلامت آب شرب در نقاط عشایری و همکاری و تعامل آبفا روستایی با موضوع و راه اندازی سایتهای گندزدایی آب شرب در نقطه شهری که قبلا با مشکل مواجه بوده است و همچنین فراتر شدن دیدگاهها کارگروه سلامت از روزمرگی  را از چشم انداز کارگروه سلامت شهرستان  ذکرکرده  و موافقت خود با جلسه فوق العاده در همین ماه اعلام داشتند .

  منبع: دیارممسنی

  برچسب ها :
  دابی عمودی
  کوله پشتی بنر ذیسگن بیوتی رایگان تور 120 در 600 جدید
  نیازمندی ها
  ثبت آرایشگاه و مراکز زیبایی