امروز چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

ساختمان پزشکان

  دابی افقی بالای خبر سرعت
  زمان انتشار: سه شنبه 15 آبان 1397

  سرقت سریالی مویز باغداران دشمن زیاری عنوان

  سرقت سریالی مویز باغداران دشمن زیاری / + عنوان


  دشمن زیاری که از دیر باز به خاطر محصولات باغی در زمینه تولیدات ترش و شیرین از باغات انگور شهره است و در شرایط فعلی اقتصادی با رشد قیمت مویز و کشمش تصور می رفت باغداران بخشی از افزایش قیمت نیازهای روزمره را جبران کنند به یک باره شاهد پدیده ی سرقت سریالی مویز در باغات بود.از این روز مویز یکی از محصولات باغداران دشمن زیاری بیشتر به کام سارقان بود تا باغداران. و این وضعیت خوبی برای باغداری که ثمره ی ۹ ماه از فعالیت باغداری اش به یغما رفته است نیست.

  “خبر نورآباد”  سرویس اجتماعی: به گزارش خبر نورآباد از منطقه ی دشمن زیاری ممسنی، سرقت محصول نهایی باغداران به یک سریال تبدیل شده است.

  دشمن زیاری که از دیر باز به خاطر محصولات باغی در زمینه تولیدات ترش و شیرین از باغات انگور شهره است و در شرایط فعلی اقتصادی با رشد قیمت مویز و کشمش تصور می رفت باغداران بخشی از افزایش قیمت نیازهای روزمره را جبران کنند به یک باره شاهد پدیده ی سرقت سریالی مویز در باغات بود. از این روز مویز یکی از محصولات باغداران دشمن زیاری بیشتر به کام سارقان بود تا باغداران. و این وضعیت خوبی برای باغداری که ثمره ی ۹ ماه از فعالیت باغداری اش به یغما رفته است نیست.
  سرقت سریالی مویز باغداران دشمن زیاری امیری از روستای هجرت در گفتگو با خبر نورآباد گفت وضعیت خوبی نیست، به طوری که سارقان به راحتی یا شروع شب به فعالیت می پردازند و خیلی سریع به مال فروشی می پردازند. پارسایی از مشایخ می گوید بخشی از درآمد سالیانه ام که قسمت اعظمی از درآمدم بوده است یک شبه از بین رفته است و سرقت مویز در باغات منطقه افزایش پیدا کرده است. رزمجویی از روستای کلاسیاه نیز گفت تمام و یا بخشی از مویز باغدار در خود باغات به سرقت برده شده است و روی زشت سرقت رشد پیدا کرده است. حال باید دید با این حجم سرقت از محصولات باغی دشمن زیاری چه تمهیداتی در نظر گرفته می شود تا سارقان با خیال راحت جولان ندهند. سرقت سریالی مویز باغداران دشمن زیاری

  منبع: خبرنورآباد

  برچسب ها :
  دابی عمودی
  کوله پشتی بنر ذیسگن بیوتی رایگان تور 120 در 600 جدید
  نیازمندی ها
  ثبت آرایشگاه و مراکز زیبایی