امروز شنبه 26 مرداد 1398

ساختمان پزشکان

  دابی افقی بالای خبر سرعت
  زمان انتشار: سه شنبه 15 آبان 1397

  رای جالب قاضی دادگستری شهرستان ممسنی

  رای جالب قاضی دادگستری شهرستان ممسنی /


  رای جالب قاضی دادگستری شهرستان ممسنی

  رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ممسنی در پرونده ی شکایت مربوط به یک تصادف در اقدامی جالب نظر پزشکی قانونی را رد کرد!

  رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ممسنی در پرونده ی شکایت مربوط به یک تصادف در اقدامی جالب نظر پزشکی قانونی را رد کرد!

  به گزارش دیارممسنی,در یک پرونده شکایت مربوط به تصادف, پزشکی قانونی جراحت در ناحیه سر و پیشانی را حارصه (خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود که یک صدم دیه کامل است) تشخیص داده است.اما آقای محمد علمداری رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ممسنی در اقدامی جالب نظریه پزشکی قانونی را نقض کرده است و در رای صادر نوشته است : آن قسمت از نظریه پزشکی که جراحت در ناحیه سر و پیشانی را حارصه محسوب نموده مبتنی بر خطا و اشتباه است,زیر مودای گواهی گواهان ,تصویر پرونده بالینی مصدوم و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در دادگاه , حاکی از این است که جراحت سر و پیشانی همراه با خونریزی بوده و دامیه ( جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد که دو صدم دیه کامل است ) محسوب میشود. و نظریه کارشناس پزشکی قانون دارای اشکال موجه است! و دادگاه تکلیفی به تبعیت از آن ندارد.

  نظریه کارشناس (پزشکی قانونی ) هنگامی برای دادگاه اعتبار دارد که با محتویات پرونده و شرایط و اوضاع احوال مربوطه منطبق باشد ولی در مانحن فیه نظریه پزشکی قانونی مطابق با واقع نبوده و از آن اقناع وجدان قضایی حاصل نمیشودو دلیل (شهادت شهود که موضوعیت دارد ) و قرائن و امارات ( پرونده بالینی و نحوه اظهارات شاکی و اذعان متهم ) خلاف نظریه فوق موجود است.بنابراین بزه انتسابی به متهم محرز است

  رای جالب قاضی دادگستری شهرستان ممسنی

  منبع: دیارممسنی

  برچسب ها :
  دابی عمودی
  کوله پشتی بنر ذیسگن بیوتی رایگان تور 120 در 600 جدید
  نیازمندی ها
  ثبت آرایشگاه و مراکز زیبایی