امروز شنبه 26 مرداد 1398

ساختمان پزشکان

  دابی افقی بالای خبر سرعت
  زمان انتشار: سه شنبه 15 آبان 1397

  خانه ی فرهنگ نماد فرهنگ امکانات آموزشی عنوان

  خانه ی فرهنگ نماد فرهنگ امکانات آموزشی / + عنوان


  خانه ی فرهنگ ممسنی با مجزا کردن فضاهای آموزشی بر حسب رشته ی های هنرجویان با نظر کارشناسان امر توانسته است امکانات به روزنوردهی، خدماتی، سرمایشی و گرمایشی را در مکان خود ایجاد کند از این رو می توان خانه ی فرهنگ ممسنی را نماد فرهنگی یک مکان آموزشی مناسب دانست.

  “خبر نورآباد”  سرویس اجتماعی: به گزارش خبر نورآباد خانه ی فرهنگ ممسنی چند سالی است در زمینه آموزش هنرهای مختلف در سطح شهر نورآباد ممسنی فعالیت می کند. این مکان فرهنگی آموزشی یک مکان خصوصی است و توسط افشین یوسفی اداره می شود.

  خانه ی فرهنگ نماد فرهنگ امکانات آموزشی یکی از اولویت های آموزش در خانه ی فرهنگ ممسنی ایجاد بستر مناسب و فضای فیزیکی آرام جهت هنرآموزی هنرجویان است. از این رو خانهی فرهنگ ممسنی اقدام به تجهیز کلاس های آموزشی خود به بهترین امکانات ممکن کرده است.
  خانه ی فرهنگ نماد فرهنگ امکانات آموزشی
  خانه ی فرهنگ ممسنی با مجزا کردن فضاهای آموزشی بر حسب رشته ی های هنرجویان با نظر کارشناسان امر توانسته است امکانات به روزنوردهی، خدماتی، سرمایشی  و گرمایشی را در مکان خود ایجاد کند از این رو می توان خانه ی فرهنگ ممسنی را نماد فرهنگی یک مکان آموزشی مناسب دانست.
  خانه ی فرهنگ نماد فرهنگ امکانات آموزشی در اولویت های نظام آموزشی کشور توجه به اصل فضای آرام روانی مد نظر وزارتخانه های مربوطه است که این مهم متاسفانه در مناطق محروم و کمتر برخوردار شهری به واقعیت نپیوسته است. خانه ی فرهنگ نماد فرهنگ امکانات آموزشی
  در شهرستان ممسنی که هنوز یک کتابخانه ی مجهز با امکانات و فضای آموزشی مناسب و درخور شان مردم وجود ندارد مکانی نظیر خانه ی فرهنگ ممسنی خود نعمتی در بخش آموزش و یادگیری شهرستان است. تامین امنیت مقوله ی روز فضاهای آموزشی کشور در تجهیزات این مکان گنجانده شده است و تمام فضای مکان آموزشی مجهز به دوربین مدار بسته است. خانه ی فرهنگ نماد فرهنگ امکانات آموزشی خانه ی فرهنگ نماد فرهنگ امکانات آموزشی خانه ی فرهنگ نماد فرهنگ امکانات آموزشی

  منبع: خبرنورآباد

  برچسب ها :
  دابی عمودی
  کوله پشتی بنر ذیسگن بیوتی رایگان تور 120 در 600 جدید
  نیازمندی ها
  ثبت آرایشگاه و مراکز زیبایی