امروز شنبه 29 دي 1397

ساختمان پزشکان

  دابی افقی بالای خبر سرعت
  زمان انتشار: یکشنبه 19 فروردين 1397

  بیش از بازدید بهداشتی در نوروز ممسنی تصاویر عنوان

  بیش از ۶۰۰ بازدید بهداشتی در نوروز ممسنی+تصاویر / + عنوان


  با ۶٧٣ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس در ایام تعطیلات نوروزی فعالیتهای کنترلی بهداشت محیط شهرستان تشدید گردید.

  “خبر نورآباد”  سرویس اجتماعی:با ۶٧٣ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس در ایام تعطیلات نوروزی فعالیتهای کنترلی بهداشت محیط شهرستان تشدید گردید.

  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ممسنی ؛دکتر سهام چوبینه رییس مرکز بهداشت شهرستان ممسنی با تشریح فعالیتهای بهداشت محیط شهرستان در برنامه سلامت نوروزی تشدید بازرسیها از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی حساس و آگاهسازی عمومی را عاملی مهم در کنترل سلامت محیط و ایمنی مواد غذایی برشمرده و فعالیتهای ستاد نوروزی شبکه بویژه بهداشت محیط را چشمگیر و قابل ملاحظه دانست.

  دکتر چوبینه ادامه داد ؛در طول تعطیلات نوروزی بهداشت محیط با دو اکیپ فعال در قالب برنامه مدون سلامت نوروزی در مجموع ٨٣٢ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی حساس ، ۶٧ مورد بازدید از مراکز اسکان میهمانان نوروزی ،٨٠ مورد بازدید از تاسیسات آب شرب با نمونه برداری ،٨٣مورد بازدید از مراکز بهداشتی درمانی بعمل آورده و به ٧٩ مورد از اخبار و شکایات مردمی در قالب سامانه ١٩٠ یا شکایات حضوری و تلفنی رسیدگی و پاسخ داده است.

  رئیس مرکز بهداشت افزود؛ استفاده از وسایل پرتابل سنجش سلامت مواد غذایی نیز از إمکانات امیال بازرسین بوده که ٨۶ مورد استفاده شده است.

  معاون بهداشتی شبکه ؛ آموزش و آکاهسازی را از برنامه های أمسال کارشناسان بهداشت محیط ذکر کرده که با حضور در کمپهای اسکان میهمانان ضمن آموزش خانوارها بیش از ٢٢۵٠ جلد کتابچه و تراکت هشدارهای بهداشتی سفر را توزیع و بازتکثیر و توزیع نموده است.

  بیش از 600 بازدید بهداشتی در نوروز ممسنی+تصاویربیش از 600 بازدید بهداشتی در نوروز ممسنی+تصاویر
  بیش از 600 بازدید بهداشتی در نوروز ممسنی+تصاویر
  بیش از 600 بازدید بهداشتی در نوروز ممسنی+تصاویر
  بیش از 600 بازدید بهداشتی در نوروز ممسنی+تصاویر
  بیش از 600 بازدید بهداشتی در نوروز ممسنی+تصاویر

  منبع: خبرنورآباد

  برچسب ها :
  دابی عمودی
  کوله پشتی بنر ذیسگن بیوتی رایگان تور 120 در 600 جدید
  نیازمندی ها
  ثبت آرایشگاه و مراکز زیبایی